Lớn hơn, tứ chi và não bộ cũng phát triển hơn, nhưng sao thấy mình càng nhỏ bé giữa những con người và thế giới xa lạ ngoài kia. Lớn hơn, có nhiều cơ hội để đi nhiều nơi hơn, nhưng...
Stay tuned

Follow via email